แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคคลหรือหน่วยงาน ซึ่งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

https://docs.google.com/forms/d/e/….hGKzwHeIWk

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH