ข้อมูลสถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริษัท ดี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่
415 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย1) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายนม “โฟร์โมสต์”

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 388 ชั้น 6 อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2620-1900
แฟกซ์: 0-2273-0214 
โรงงานสำโรง
เลขที่ 89/2 หมู่ 8 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงใต้ สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 0-2183-2806
E-mail: pattarin.iawpanich@frieslandcampina.com

บริษัท ไททันสคริปท์ บิสซิเนส คอนเซาท์

ที่อยู่ 
82 หมู่ที่ 2 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 42100
Facebook: titanscript

ผู้ดูแล: คุณภัคพล ตันติกิตติพิสุทธิ์
E-mail: pukkapol.tan@titanscript.com
Mobile: 089-626-5842

โรงพยาบาลเลย (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 

ที่อยู่ 
32/1 ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 042-862-123
 
ผู้ดูแล: คุณธนาคม โพธิ์จันทร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
Mobile: 089-617-9324
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH