รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

previous arrow
next arrow
Slider

CS LRU Fanpage

["error","(#12) deprecate_post_aggregated_fields_for_attachement is deprecated for versions v3.3 and higher"]
CS LRU Fanpage
8 months ago
Content Shifu

📢 #สรุปกฎหมาย PDPA มีอะไรที่ต้องเตรียมบ้าง? ก่อนเริ่มบังคับใช้จริง 1 มิ.ย. 2564 ... See more

8 months ago
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์

เดินทางมาจังหวัดเลยต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

8 months ago
องค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ... See more

« 1 of 9 »